Over Ons

Over het bestuur.


 
Mariette Bergman, Voorzitter

Mariëtte Bergman

Voorzitter

Sinds 2010 ben ik voorzitter van Vereniging Dorpsbehoud. Al veel jaren was ik (passief) lid van deze vereniging, ik weet niet precies hoe lang maar ik denk dat dat bijna 20 jaar is. Mijn moeder was in die begintijd ook bestuurslid en haar belangstelling en inzet voor het behouden van mooie straatbeelden, historische gevels/panden en oude bomen heeft zij op mij weten over te brengen. Daarnaast heb ik juist ook in de gemeenteraad mij o.m. ingezet om historische en beeldbepalende panden te plaatsen op een gemeentelijke lijst en een hieraan gekoppeld gemeentelijk monumentenbeleid. Ook meen ik te hebben bijgedragen aan het behoud van de gevel van Dorpstraat 8 waar de huidige VVV is gevestigd.

  • Email: mariette.bergman@dorpsbehoud.nl


Herman Doornebal, Secretaris

Herman Doornebal

Secretaris

In 1980 schreef ik een boze ingezonden brief in de “Noordwijkerhouter” over het afbreken van enkele huisjes aan de Dorpsringweg (waar nu de Digros staat). Daar kwamen zoveel reacties op dat er in korte tijd een actiegroep was ontstaan voor het behoud van deze huisjes. In 1981 ontstond uit deze actiegroep Vereniging Dorpsbehoud. Ik ben het eerste jaar voorzitter geweest van de Vereniging en daarna actief lid. Sinds 1997 ben ik secretaris van Dorpsbehoud.

  • Email: herman.doornebal@dorpsbehoud.nl


René Peters, Penningmeester

René Peters

Penningmeester

Sinds begin jaren tachtig ben ik lid van Dorpsbehoud. Toen nog maar kort wonend in Noordwijkerhout, was de noodzaak van een vereniging die opkomt voor behoud van monumenten en een goed leefmilieu mij al duidelijk. Een aantal jaar heb ik in het bestuur gezeten als gewoon lid. Om het werk van de vereniging dóór te kunnen laten gaan, ben ik nog een paar jaar interim-voorzitter geweest. Daarna kwam de functie van penningmeester beschikbaar. Ik vind het goed om te zien wat Dorpsbehoud in zijn bestaan heeft kunnen doen. We zouden altijd meer willen, maar met de beschikbare menskracht en middelen....

  • Email: rene.peters@dorpsbehoud.nl


Daarnaast de volgende bestuursleden:René DoeswijkCorrie HendriksEgbert van der Weide