Nieuws

Nieuws uit Noordwijkerhout


 

INSPRAAKREACTIE VERENIGING DORPSBEHOUD 9 maart 2016 (door Mariëtte Bergman, voorzitter)

11-3-2016 10:48:32

“Een raad met lef heeft historisch besef” deze mooie rijmzin las ik recent naar aanleiding van de treurnis in Voorhout, ontstaan door de sloop van de historische Boerderij Oostdam die aldaar heeft moeten wijken voor ‘verkeer’. Zo begon Mariëtte haar inspraak bij agendapunt “uitgangspunten Sportpark de Boekhorst” in de commissie Ruimte en Wonen “Een raad met lef heeft historisch besef”, die zin raakte mij. Ik weet niet of ú het beseft, maar ons landschap hier wordt in de basis bepaald door strandwallen. Deze strandwallen, die zich evenwijdig aan de kust uitstrekten, vormen de restanten van de oude duinen. Noordwijkerhout ligt op de jongste, meest westelijke strandwal. Het ruimtebeslag op deze strandwal is vooral de laatste eeuw sterk toegenomen voor wonen en verkeer. Alleen de strandwal waarop het Witte Kerkje staat, is nooit afgegraven; andere delen van de strandwal en dus oude duinen, zijn afgegraven en afgevlakt voor de bollenteelt. Bovendien is- door de schaalvergroting die in de bollenteelt is opgetreden - de historisch gegroeide landschappelijke hoofdstructuur sterk versnipperd en uitgedund. Daarmee zijn oude duintjes dus steeds schaarser geworden. En wat schaars is, zou alleen maar waardevoller moeten worden. Tenminste, dat zou je denken. Maar niet in Noordwijkerhout. Daar wordt voorgesteld deze belangrijke historische structuur grotendeels af te graven. Ten gunste van parkeren of asfalteren en afwijkend van wat in het vigerende bestemmingsplan hierover wordt vermeld. Werd in de vorige uitgangspunten-notitie het oude duin niet eens meer genoemd, in de nu voorliggende notitie staat “Afgraven van het "duintje" wordt tot een minimum beperkt, afhankelijk van de ruimtelijke behoefte” Dat lijkt al een verbetering. Maar toch klinkt het Dorpsbehoud als ‘zoethouden’ in de oren. Want door wie en hoe wordt deze ruimtelijke behoefte bepaald? Zeker als de ontsluitingsweg alleen op eigen grond mag komen en een Schelft, ondanks het verweer van vele verenigingen, misschien toch moet wijken, wie garandeert dan dat er niet ‘per ongeluk’ toch te veel wordt afgegraven? Of helemaal, omdat de ruimtelijke behoefte dit zgn. vraagt. Nee, raadsleden, deze overblijfselen van het vroegere duinlandschap kan alleen worden beschermd als er een VERBOD op het afgraven hiervan komt. Het oude duin volledig beschermen, zowel aan de Herenweg- als aan de Langevelderwegzijde. Houd het in tact! Heb lef, toon historisch besef.


Terug naar nieuwsoverzicht

VERENIGING DORPSBEHOUD BESTAAT 35 JAAR !!

Bekijk dan
HIER
de activiteiten
die dit jaar georganiseerd worden.

INSPRAAKREACTIE CENTRUMVISIE november 2016

Klik hier voor de
volledige tekst van de INSPRAAKREACTIE

PERSBERICHT INSPRAAKREACTIE CENTRUMVISIE november 2016

Klik hier voor de
volledige tekst van het persbericht

INSPRAAKREACTIE CENTRUMVISIE juni 2016

Klik hier voor de
volledige tekst van de INSPRAAKREACTIE


Links naar andere sites

Noordwijkerhout van Toen     NoVaTo


Genootschap Oud De Zilck


MilieuOverleg Duin- en Bollenstreek


Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek


Zuid-Hollands Landschap


Blik op Noordwijkerhout


Genootschap "Oud Noordwijk"


Historische vereniging Oud Lisse


Vrienden van Oud Hillegom


De Oude Dorpskern, Noordwijk


.