Nieuws

Nieuws uit Noordwijkerhout


 

DORPSBEHOUD WAARSCHUWT GEMEENTERAAD VOOR (FINANCIELE) CONSEQUENTIES VOORGENOMEN BESLUIT VERWIJDEREN VAN ‘HET MUURTJE’.

16-6-2016 10:15:32

Op 30 november 2016, heeft Vereniging Dorpsbehoud, bij monde van voorzitter Mariëtte Bergman, ingesproken in de commissie Ruimte en Wonen ten aanzien van het onderwerp Centrumvisie. De Nota van Beantwoording omtrent de inspraak concept centrumvisie werd tijdens deze vergadering besproken tezamen met een aantal aanvullende spelregels. In deze Nota wordt o.m. de cultuurhistorische betekenis van de kerk en de hoftuin onderschreven. Ook wordt de verhoogde ligging van de kerk en de hoftuin die op een strandwal liggen, niet aangetast en mag bij herinrichting de grond niet dieper dan 30 cm worden geroerd. Uitgangspunten waarvoor Vereniging Dorpsbehoud in een eerder stadium heeft gepleit en vanzelfsprekend content is met deze aanvullende kaders. Echter de zin cq spelregel, ‘het bestaande muurtje is als object niet behoudens waardig en wordt verwijderd’ gaat Dorpsbehoud in dit stadium te ver. Dorpsbehoud zou dit graag gewijzigd willen zien in: het bestaande muurtje is als object niet per se behoudens waardig. Punt. Het is namelijk makkelijk gezegd en geschreven: het muurtje wordt verwijderd. Maar de consequenties kunnen heel ingrijpend zijn. In het voortraject was afgesproken om de invulling van de hoftuin in de projectgroep te bespreken (zo is dit ook de inspraak ingegaan). Ook het muurtje zelf maakt daar deel van uit. Op voorhand nu te willen besluiten het muurtje te verwijderen sluit niet aan op dit voortraject en staat haaks op het respecteren van cultuurhistorische waarden. Dorpsbehoud heeft aangegeven dat het muurtje weliswaar niet heilig is, maar wel een heel duidelijke begrenzing weergeeft en onderdeel uitmaakt van het ensemble. Er is al zo veel verknoeid in het centrum, dàt wat er nog resteert aan herkenbaarheid van het dorp, kan niet zonder slag op stoot worden verwijderd. Dorpsbehoud waarschuwde voor de mogelijke financiële consequenties van het verwijderen van het muurtje. Deze kunnen gepaard gaan met nieuwe archeologische onderzoekingen. Hiermee lijkt helemaal geen rekening te worden gehouden en Dorpsbehoud refereerde hierbij aan een Intern ‘memo-advies aan het college’ van de afdeling Ruimte en Bouwen van begin januari 2007*): daarin worden kosten i.v.m. het verwijderen van de muur, of er iets anders op terug te zetten, geschat op enkele tonnen. Geld van de burger. 15 december 2016 wordt dit onderwerp besluitvormend in de Gemeenteraad besproken. Dorpsbehoud blijft optimistisch en heeft goede hoop dat ook de coalitiepartijen zich zullen realiseren dat het weinig zin heeft nu al te besluiten het muurtje te verwijderen zonder de uitkomsten van de werkgroep af te wachten waarmee aldaar de discussie op slot wordt gezet en bovenal zonder inzicht in de financiële risico’s te hebben die dit besluit met zich meebrengt. LEES IN DE RECHTER KOLOM DE INSPRAAKREACTIE en HET VOLLEDIGE PERSBERICHT. *) bron: het boek De Muurtjesaffaire van Vincent Smit


Terug naar nieuwsoverzicht

VERENIGING DORPSBEHOUD BESTAAT 35 JAAR !!

Bekijk dan
HIER
de activiteiten
die dit jaar georganiseerd worden.

INSPRAAKREACTIE CENTRUMVISIE november 2016

Klik hier voor de
volledige tekst van de INSPRAAKREACTIE

PERSBERICHT INSPRAAKREACTIE CENTRUMVISIE november 2016

Klik hier voor de
volledige tekst van het persbericht

INSPRAAKREACTIE CENTRUMVISIE juni 2016

Klik hier voor de
volledige tekst van de INSPRAAKREACTIE


Links naar andere sites

Noordwijkerhout van Toen     NoVaTo


Genootschap Oud De Zilck


MilieuOverleg Duin- en Bollenstreek


Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek


Zuid-Hollands Landschap


Blik op Noordwijkerhout


Genootschap "Oud Noordwijk"


Historische vereniging Oud Lisse


Vrienden van Oud Hillegom


De Oude Dorpskern, Noordwijk


.