Nieuws

Nieuws uit Noordwijkerhout


123
 

DORPSBEHOUD WAARSCHUWT GEMEENTERAAD VOOR (FINANCIELE) CONSEQUENTIES VOORGENOMEN BESLUIT VERWIJDEREN VAN ‘HET MUURTJE’.

Op 30 november 2016, heeft Vereniging Dorpsbehoud, bij monde van voorzitter Mariëtte Bergman, ingesproken in de commissie Ruimte en Wonen ten aanzien van het onderwerp Centrumvisie. De Nota van Beantwoording omtrent de inspraak

Lees verder

INSPRAAKREACTIE VERENIGING DORPSBEHOUD 15 juni 2016 CONCEPT CENTRUMVISIE - cie. Ruimten en Wonen

Vereniging Dorpsbehoud (door Mariëtte Bergman, voorzitter) heeft ingesproken in de raads commissie Ruimte en Wonen. Dit naar aanleiding van de Concept Centrumvisie die in deze commissie ter goedkeuring voor "het vrijgeven van inspraak" werd

Lees verder

(Koninklijke) onderscheidingen bij Dorpsbehoud

Op maandagavond 14 maart 2016 zijn tijdens de Algemene Jaarvergadering ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de Vereniging diverse onderscheidingen uitgereikt. Als blijk van waardering en erkentelijkheid voor de vele die

Lees verder

INSPRAAKREACTIE VERENIGING DORPSBEHOUD 9 maart 2016 (door Mariëtte Bergman, voorzitter)

“Een raad met lef heeft historisch besef” deze mooie rijmzin las ik recent naar aanleiding van de treurnis in Voorhout, ontstaan door de sloop van de historische Boerderij Oostdam die aldaar heeft moeten wijken voor ‘verkeer’. Zo begon Mariët

Lees verder
De kap aan de Schulpweg

Bomenkap Schulpweg gebeurd zonder overleg Dorpsbehoud.

Bomenkap Schulpweg is gebeurd zonder overleg met Dorpsbehoud, dit in tegenstelling tot wat verantwoordelijk wethouder Knapp tijdens de commissie vergadering Ruimte en Wonen zei. Voorzitter van Vereniging Dorpsbehoud, Mariëtte Bergman, spreekt

Lees verder
123

VERENIGING DORPSBEHOUD BESTAAT 35 JAAR !!

Bekijk dan
HIER
de activiteiten
die dit jaar georganiseerd worden.

INSPRAAKREACTIE CENTRUMVISIE november 2016

Klik hier voor de
volledige tekst van de INSPRAAKREACTIE

PERSBERICHT INSPRAAKREACTIE CENTRUMVISIE november 2016

Klik hier voor de
volledige tekst van het persbericht

INSPRAAKREACTIE CENTRUMVISIE juni 2016

Klik hier voor de
volledige tekst van de INSPRAAKREACTIE


Links naar andere sites

Noordwijkerhout van Toen     NoVaTo


Genootschap Oud De Zilck


MilieuOverleg Duin- en Bollenstreek


Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek


Zuid-Hollands Landschap


Blik op Noordwijkerhout


Genootschap "Oud Noordwijk"


Historische vereniging Oud Lisse


Vrienden van Oud Hillegom


De Oude Dorpskern, Noordwijk


.