Monumenten

Kerkstraat 77

Meer informatie over monumenten.

Hier kunt u meer informatie vinden over de Open Monumentendag .

Website Open Monumentendag

DIT ONDERDEEL VAN DE WEBSITE WORDT NOG AANGEVULD EN VERNIEUWD MET ACTUELE FOTO'S.

Monumenten.nl geeft eigenaren van monumen- tale panden informatie over de financiƫle moge- lijkheden, onderhoud en wet- en regelgeving. Ook wil Monumenten.nl een platform zijn voor het uitwisselen van ervarin- gen. Hiermee willen we de kennis onder eigenaren vergroten zodat waardevolle panden behouden blijven.

Het Nationaal Monument op de Dam. De wind- molens van Kinderdijk. De hunebedden in Drenthe. De overheid vindt het belangrijk deze tastbare geschiedenis van Nederland te behouden. Dat doet ze door de afbraak van monumenten te verbieden. Door bij bouwplannen rekening te houden met mogelijke archeologische vondsten. En bijvoorbeeld door geld te geven voor de restau- ratie van monumentale gebouwen. Op die manier blijft de geschiedenis van Nederland behouden en tastbaar.

Monumenten en archeologie