Monumenten

Buitengebied

 
 
Beeklaan 15 Beeklaan 15
Deze pastorie heeft twee woonlagen en een dakverdieping. Aan voorzijde een afgeschuinde erker. Links in de voorgevel een entreeportiek met segmentboog.De gevels zijn van rode baksteen, kruisverband; rollagen boven vensters. Verder samengestelde vensters, bovenlichten met roedenverdeling. Het dak is een zadeldak met wolfseinden; opnieuw Hollandse pannen (gesmoord). Bouwjaar ca. 1920


Gooweg 28 Gooweg 28
Vrijstaand woonhuis met bedrijfspand. Over voorgevel op grens begane grond en 1e verdieping geprofileerde lijst van oranje/rode strengperssteen. Opbouw gevel is symmetrisch met topgevel. Doorlopende pui boven middengedeelte. Aan weerskanten daarvan op le verdieping een balustrade met penanten op de hoeken. In top houten geprofileerde windveren met hangwerk en gevelmakelaar in de top. Entree centraal in de gevel, teruggelegen in een portiek. Rode baksteen in kruisverband. Plint in iets donkerder baksteen met afgeschuinde groen geglazuurde baksteen als plintlijst. Gepleisterde spekbanden en hoek- en aansluitstenen. Vensterbanken van groen geglazuurde baksteen. Boogvelden met decoratief metselwerk. Strekken boven vensters van zijgevels. Het huis heeft een houten voordeur met ijzeren hekwerk. Houten schuifvensters. Wolfsdak met steekkap. Rode tuile du Nord. Sierballen. Houten daklijsten. Bouwjaar ca 1925


Gooweg 36 Gooweg 36
Woonhuis, voormalig koetshuis. De gevel is een trapgevel, iets uitkragend op consoles. Kantelingen van trapgevel voorzien van hardstenen afdekplaten. Bogen boven vensters en deuren. Boogvelden met decoratief metselwerk in diverse kleuren. In top een groot roosvenster omgeven door ring van decoratief metselwerk. Ter weerszijden daarvan 2 witte paardenkoppen en iets daaronder pleisterwerk met bouwjaar. De top van de gevel 3 decoratielijsten waarvan 2 met muizentandprofielen in geglazuurde baksteen. In top van topgevel een uitkraging in de vorm van een schoorsteen op uitkragende bakstenen consoles. Sierankers. Aan zijgevels: houten goten op klossen. Aan linker zijgevel een aanbouw onder schuin dakschild. Achtergevel vernieuwd. Bouwjaar 1884


Leeweg 19 Leeweg 19
Dit is een woonhuis, voormalige jachtwoning. In de lengterichting uitgebreide landbouwschuur, behorend bij manege-boerderij. Muurwerk grotendeels vernieuwd; gedeeltelijk gepleisterd, wit geschilderd met zwarte plint. Het heeft houten toegangshekken. De naam is geschilderd op de gevelmakelaar aan de voorgevel. Oorspronkelijke postamenten van het hek (Frans, eind 19e eeuw) met uitgehakt de naam LEEUWENHORST. Het is gelegen in bosrijk gebied. Deel uitmakend van landgoed Klein Leeuwenhorst. Aan voorzijde drie leilinden. Bouwjaar 1890-1900


Leeweg 23 Leeweg 23
Paardenstal voormalige vleeshal. In de lengterichting uitgebreide landbouwschuur, behorend bij manege-boerderij. Muurwerk grotendeels vernieuwd; gedeeltelijk gepleisterd, wit geschilderd met zwarte plint. Getuige de aanwezigheid van enkele zeer oude spanten (met kromme spantbenen) is deze schuur waarschijnlijk zeer oud, mogelijk zelfs laat-Middeleeuws. Volgens overlevering zou hier gedroogd of gerookt vlees van een nabijgelegen klooster zijn bewaard; vandaar de benaming Vleeshal. 15e eeuw


Zeestraat 54 Zeestraat 54
Boerderij met samengestelde bouwvorm. Stal rode baksteen in kruisverband. Zadeldak met rode tuile du Nord. Twee schuifvensters met roedenverdeling. Daarnaast stal uit bouwtijd woonhuis van rode handvormsteen in kruisverband. Kleine deur in twee delen met ijzerbeslag. Nog enkele schuren/ hooiberg. Er staan vier leilinden en lindebomen. Boomgaard aan de zuidoostzijde. Bouwjaar ca. 1840


's Gravendamseweg 65 's Gravendamseweg 65
Bollenschuur. Tweelaags bouwvolume op rechthoekige plattegrond. Gevels van rode baksteen, halfsteens verband. Rollagen boven deuren. Muurankers. Houten openslaande deuren met ruiten. Bouwjaar ca. 1915


Meer informatie over monumenten.

Hier kunt u meer informatie vinden over de Open Monumentendag .

Website Open Monumentendag

DIT ONDERDEEL VAN DE WEBSITE WORDT NOG AANGEVULD EN VERNIEUWD MET ACTUELE FOTO'S.

Monumenten.nl geeft eigenaren van monumen- tale panden informatie over de financiƫle moge- lijkheden, onderhoud en wet- en regelgeving. Ook wil Monumenten.nl een platform zijn voor het uitwisselen van ervarin- gen. Hiermee willen we de kennis onder eigenaren vergroten zodat waardevolle panden behouden blijven.

Het Nationaal Monument op de Dam. De wind- molens van Kinderdijk. De hunebedden in Drenthe. De overheid vindt het belangrijk deze tastbare geschiedenis van Nederland te behouden. Dat doet ze door de afbraak van monumenten te verbieden. Door bij bouwplannen rekening te houden met mogelijke archeologische vondsten. En bijvoorbeeld door geld te geven voor de restau- ratie van monumentale gebouwen. Op die manier blijft de geschiedenis van Nederland behouden en tastbaar.

Monumenten en archeologie