Monumenten

Dorpscentrum

 
 
Antoniushof antoniushof 1-16
Het Hofje bestaand uit 16 eenheden. Bouwblokken met begane grond en dakverdieping. In rechthoek om plantsoen gesitueerd. Er zijn twee typen, nr. 1-7, de zuidzijde van het pleintje elk met een tweetal vensterpartijen en met de voordeur in het midden. Boven deze vensterpartijen houten dakkapelletjes met een enkel raam met uitzondering van de hoeken. De huizen aan de noordzijde van het plein, nr. 8-16 hebben een enkele vensterpartij. De voordeuren staan hier zoveel mogelijk 2 aan 2. Dakkapellen op 1 e verdieping. Gevels Witgeverfde (oorspronkelijk ongeschilderde rode) baksteen in halfsteensverband met een iets uitstekende waterlijst aan de bovenzijde van de gevels. Vensters/deuren Alle vervangen. Houten openslaande deuren, vensters en met openslaande ramen. Bouwjaar ca. 1925


Dorpsringweg Dorpsringweg
De boerderij rode baksteen gevels in kruisverband. Gepleisterde plint en speklagen aan voorzijde. Gepleisterde aanzet- en sluitstenen met diamantkoppen. Boven vensters bogen. Aan voorgevel op muurdam boven voordeur tussen vensters le verdieping een paardenkop in een ovaal van decoratief metselwerk met gele strengperssteen. Zadeldak met wolfseind. Gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. Houten gootlijsten. Aan zijgevels dakkapellen uit verschillende periodes. Bouwjaar 1896


Kerkhof acheologisch monument Dorpsstraat 7, archeologisch monument, kerkhof
Dit terrein ligt rondom de Witte Kerk en heeft vanaf de 18e eeuw verschillende inrichtingen met grafstenen, grasveld, beplanting, schelpenpaden omheiningen gehad.De huidige (2010) inrichting bestaat uit een niet symmetrisch rond de kerk aangelegd gazon dat van de Dorpsringweg en de Dorpsstraat wordt gescheiden door middel van een laag, bakstenen muurtje (circa 70 cm hoog) met ezelsrug. Het muurtje is tussen 1938 en 1948 gebouwd en wordt ter plaatse van de zij- en hoofdingang onderbroken. Aan de buitenzijde staat rondom het muurtje een rij lindebomen. Op het terrein is een plaquette aangebracht ter herinnering aan degene die op het voormalig kerkhof zijn begraven. Het Witte Kerkje werd opgetrokken op een natuurlijke zandheuvel. Uit historische bronnen is bekend dat delen van de huidige Witte Kerk uit de 13e eeuw stammen. Aan het einde van de 16e eeuw schijnt de kerk door een brand te zijn verwoest en herbouwd. De restanten van de Romaanse voorganger van de huidige NH kerk bevinden zich onder de huidige kerk. Delen van de oude kerk zijn in verband gemetseld met de huidige kerk. De oorspronkelijk kerk wordt geplaatst in het midden van de 13e eeuw. Uitbreidingen gaan door tot aan het einde van de 15e eeuw. Volgens historische bronnen en archiefstukken werd het kerkhof meermalen geruimd. In 2005 is een proefsleuf gegraven, omdat de huidige kerkmuur naar binnen verplaats zou worden in verband met uitbreiding van functies op het terrein van de kerk. Bij dit onderzoek zijn minimaal 393 graven gedocumenteerd, die gedateerd kunnen worden tussen de 13e en 19e eeuw. Verwacht wordt dat de begraafplaats ook ruimer van opzet zal zijn geweest dan de huidige kerkmuurgrens. Dit terrein heeft een ZEER HOGE WAARDE door de historische betekenis van de kerk voor het dorp en haar omgeving, door de HOGE ZELDZAAMHEID en door de GAAFHEID VAN DE RESTANTEN. Het organische, histrorisch gegroeide kerkhof heeft een hoge monumentale waarde, met name op lokaal gebied voor de herkenbaarheid van de dorpskern van Noordwijkerhout


Dorpsstraat 8 Dorpsstraat 8
Woonhuis heeft een langsgevel met symmetrische opbouw. In centrum gevel doorgemetseld boven lijst zodat deze aansluit aan dakkapel. Hier topgevel met uitkragend metselwerk en houten daklijst, steunend op consoles. Het object is dichtgetimmerd en heeft brandschade. De huidige staat (mei 1999) is volgens een onafhankelijk onderzoek te restaureren. Gevels Rode baksteen in kruisverband. Bogen boven vensters en deur met aanzet- en sluitstenen. Aangesmeerde plint. Decoratieve banden in kalkzandsteen. Sierankers. Houten dakgoot met voluten. Kroonlijst decoratief verwerkt met bloktandmotief. Boven iedere deur en venster een tegeltableau met tegels in verschillende decoraties aangebracht. Bouwjaar 1893


Herenweg 1 Herenweg 1
Woonhuis, voormalig gemeentehuis. Omschrijving Samengesteld bouwblok met uitbouw aan westgevel en hoekrisaliet met topgevel aan zuidzijde. Dit bouwdeel doorgetrokken tot topgevel aan noordzijde. Baksteen in kruisverband met afgeschuinde plintlijst. Houten lateien boven vensters op hardstenen hoekblokken. Hardstenen vensterbanken. Luiken langs vensters. Samengesteld schilddak met steekkap, gedekt met rode geglazuurde tuile du Nord. Houten klokkenstoel. Dakkapellen met plat dak op klossen en openslaande vensters met roedenverdeling. Bouwjaar ca. 1904


Herenweg 5-7 Herenweg 5-7
Dit woonhuis heeft diverse volumes. Nr. 5 een houten erkeruitbouw onder verlengd dakschild. Nr. 7 dwars op geheel geplaatst uitkragend volume met topgevel aan straatzijde en steekkap aan oostelijke zijkant. Op 1e verdieping hebben beide woningen half in de gevel half uit het dak stekende dakkapellen met eigen dakschilden. Brede houten goten op klossen. Gevels Rode baksteen in kruisverband op gepleisterde plint. Hardstenen lateien. Vensterbanken van groen geglazuurde bakstenen. Boven de lateien geglazuurde gele strengperssteen als decoratieranden. Vensters/deuren Op begane grond meest houten schuifvensters, overige op 1 e verdieping naar binnen toe openslaande houten vensters. Glas-in-lood bovenlichten en vensters ter weerszijden van entrees. Houten voordeuren. Herenweg 5-7 Dak Samengesteld schilddak met wolfschild aan westzijde. Steekkap aan oost- en voorzijde. Dakkapellen elk met 3 dakschilden. Geglazuurde rode tuile du Nord. Drie sierbollen. Bouwjaar ca. 1914


Herenweg 16 Herenweg 16
Dit is vrijstaand woonhuis met begane grond, dakverdieping met vlieren. Aan rechter gevel is een serre aangebouwd. Gevels Wit geschilderde baksteen. het huis heeft chuifvensters met luiken. Bovenlichten met glas in lood. Het heeft een mansarde dak met Rode dakpannen. Bouwjaar 1925


Kerkstraat 77 Kerkstraat 77
Het gebouw heeft diverse volumes. Uitbouw met topgevel aan straatzijde en een erker met afgeschuinde hoeken. Boven erker een balkon met bakst. balustrade. Hier tevens met balusters van rode strengperssteen en gepleisterde muurafdekking. Huis heeft hardstenen vensterbanken en voordeurl-dorpel. De voordeur is in een portiek. De gevels zijn van rode baksteen in kruisverband, op plint in iets donkerder baksteen. Oranje, gele en rode strengperssteen decoratief verwerkt in strekken boven vensters en in lijsten over de diverse gevels. Vensters/deuren Niet alle vensters origineel. Grotendeels echter nog schuifvensters. Bovenlicht venster in topgevel met roedenverdeling. Openslaande vensters met roedenverdeling in houten dakkapel. Houten openslaande deuren naar balkon. Glas-in-lood bovenlichten in hoekgedeelte begane grond en boven de twee toegangsdeuren. Kerkstraat 77 Dak Schilddak met steekkap en wolfseind. Rode geglazuurde tuile du Nord. Sierbol. Houten goten op klossen. In topgevel houten beschot met houten gevelmakelaar. Houten dakkapel aan straatzijde. Bouwjaar 1914


Meer informatie over monumenten.

Hier kunt u meer informatie vinden over de Open Monumentendag .

Website Open Monumentendag

DIT ONDERDEEL VAN DE WEBSITE WORDT NOG AANGEVULD EN VERNIEUWD MET ACTUELE FOTO'S.

Monumenten.nl geeft eigenaren van monumen- tale panden informatie over de financiƫle moge- lijkheden, onderhoud en wet- en regelgeving. Ook wil Monumenten.nl een platform zijn voor het uitwisselen van ervarin- gen. Hiermee willen we de kennis onder eigenaren vergroten zodat waardevolle panden behouden blijven.

Het Nationaal Monument op de Dam. De wind- molens van Kinderdijk. De hunebedden in Drenthe. De overheid vindt het belangrijk deze tastbare geschiedenis van Nederland te behouden. Dat doet ze door de afbraak van monumenten te verbieden. Door bij bouwplannen rekening te houden met mogelijke archeologische vondsten. En bijvoorbeeld door geld te geven voor de restau- ratie van monumentale gebouwen. Op die manier blijft de geschiedenis van Nederland behouden en tastbaar.

Monumenten en archeologie